Тосолгооны хавхлагууд - Тосолгооны хавхлагууд, Тос/Тосны хавхлагууд

Бид янз бүрийн төрлийн тосолгооны хавхлагууд болон тосолгооны тоног төхөөрөмжийн бүх төрлийн хавхлагуудыг нийлүүлж байна.

Тосолгооны хавхлагууд нь тосолгооны тоног төхөөрөмж, тосолгооны системд тоноглогдсон эд анги, төхөөрөмж бөгөөд тосолгооны хавхлагууд нь бага даралтаас өндөр даралттай, өргөн хүрээтэй байдаг. HS тосны хавхлага нь найдвартай ажиллагаатай, ялангуяа янз бүрийн хүнд нөхцөлд ажиллах, амархан солих, үйлдвэрлэлийн хэрэглээнд хямд өртөгтэй.

Манай өөхний хавхлагын давуу талууд:

  • Сонголт хийх зориулалттай гар эсвэл автомат хавхлага
  • Янз бүрийн ажлын нөхцөлд зориулсан цахилгаан соронзон, даралт ба шалгах хавхлага
  • Найдвартай даралтын зохицуулалт, хариу урвалын хавхлагууд, гоожихгүй шалгах хавхлагууд.