Тосолгооны төхөөрөмжийн тосолгооны үзүүлэлтүүд

Тосолгооны тосолгооны үзүүлэлтийг тосолгооны төхөөрөмж / систем дэх урсгалын хурд эсвэл даралтыг шалгахад ашигладаг. Тосолгооны системийг янз бүрийн шаардлагын дагуу тоноглох хэд хэдэн цуврал үзүүлэлтүүд байдаг бөгөөд энэ нь тосолгооны системийн дамжуулах хоолойд суурилуулсан хяналтын эсвэл хяналтын төхөөрөмж юм.

YKQ тосолгооны даралтын үзүүлэлт
Газрын тосны тосолгооны GZQ урсгалын үзүүлэлт
YCK-P5/SG-A дифференциал даралтын унтраалга
Терминал даралтын хяналт YKQ-SB
YZQ цуврал тосолгооны тосны урсгалын үзүүлэлт,
YXQ тосолгооны тосны урсгалын үзүүлэлт