Тосолгооны төхөөрөмжийн тосолгооны үзүүлэлтүүд

Тосолгооны тосолгооны үзүүлэлтийг тосолгооны төхөөрөмж / систем дэх урсгалын хурд эсвэл даралтыг шалгахад ашигладаг. Тосолгооны системийг янз бүрийн шаардлагын дагуу тоноглох хэд хэдэн цуврал үзүүлэлтүүд байдаг бөгөөд энэ нь тосолгооны системийн дамжуулах хоолойд суурилуулсан хяналтын эсвэл хяналтын төхөөрөмж юм.