Тос шүүлтүүр - Тосолгооны тоног төхөөрөмжийн тосны шүүлтүүр

Газрын тосны шүүлтүүр ба тосны шүүлтүүрүүд нь шингэнд холилдсон хольцыг зайлуулах шугам хоолойд суурилуулсан хий болон бусад мэдээллийн хэрэгслийн тоосонцрын шүүлтүүрт ашиглаж болох цуврал шүүлтүүр бөгөөд машин, тоног төхөөрөмж (хавхлага, компрессор, насос гэх мэт) .), багаж нь үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангах тогтвортой үйл явцад хүрэхийн тулд хэвийн ажил, үйл ажиллагаа байж болно.

SPL, DPL торон шүүлтүүр
CLQ ТОСНЫ СОРОНЗОН ШҮҮЛГҮҮР
SLQ ТООСНЫ ДАВХАР ТОС ШҮҮГҮҮР
SWCQ ХОЁР ЦИЛИНДРИЙН СОРОНЗОН ШҮҮЛТР
Өөх дамжуулах хоолойн шүүлтүүр GGQ цуврал